Statistické zpracování dat

ČÁST I

Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnout školenému přehled základních možností zpracování různých typů dat do vhodných tabulek, jejich zobrazení pomocí vhodných grafů a popis jejich vlastností pomocí vhodných charakteristik včetně jejich interpretace. Ukázkové příklady jsou řešeny v MS Excel. Zároveň je možné v případě zájmu ukázat řešení příkladů ve statistickém programu STATGRAPHICS Centurion XVII.

 

Kurz je vhodný pro:

 • osoby, které potřebují zpracovávat soubory dat a porozumět, jaké informace se v datech dají najít;

 • začátečníky na poli vědy a výzkumu;

 • osoby, které si potřebují zkontrolovat, zda s daty umějí pracovat správně a zda výstupy, získané z vlastních šetření dokáží korektně interpretovat.

 

Datum konání kurzu: termíny kurzu nejsou vypsány

Harmonogram:

  Výuka   09:00 - 10:30
  Pauza   10:30 - 10:45
  Výuka   10:45 - 12:15
  Pauza na oběd   12:15 - 13:00
  Výuka   13:00 - 14:30
  Pauza   14:30 - 14:45
  Výuka   14:45 - 16:15

 

Obsahová náplň kurzu:

 1. Úvod do jednorozměrné analýzy dat – základní pojmy, význam.

 2. Typy dat (proměnných) a možnosti jejich zpracování do tabulek a grafů.

 3. Charakterizování různých typů dat pomocí popisných charakteristik a jejich interpretace.

 4. Vztahy mezi proměnnými – dvourozměrné rozdělení četností.

 5. Charakterizování vlastností podmíněného rozdělení četností pomocí podmíněných charakteristik.

 6. Grafické znázornění dvourozměrného rozdělení četností.

 

Cena kurzu (cena bude odvozena na základě počtu přihlášených účastníků)

 2 - 4 osoby 2 100 Kč bez DPH/os. 2 541 Kč vč. DPH/os.
 5 a více osob 1 400 Kč bez DPH/os. 1 694 Kč vč. DPH/os.

Pro studenty TUL sleva 20 %!!!

VLASTNÍ NOTEBOOK S SEBOU!!!

 

ČÁST II

Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnout školenému přehled o všech aspektech přípravy datových souborů po předchozím seznámení se se základy testování statistických hypotéz. Ukázkové příklady jsou řešeny v MS Excel. Zároveň je možné v případě zájmu ukázat řešení příkladů ve statistickém programu STATGRAPHICS Centurion XVII.

 

Kurz je vhodný pro:

 • osoby, které potřebují zpracovávat soubory dat a porozumět, co vše je potřeba udělat s daty před jejich samotným zpracováním;

 • začátečníky na poli vědy a výzkumu;

 • osoby, které si potřebují zkontrolovat, zda správně umějí připravit datové soubory pro zpracování.

 

Datum konání kurzu: termíny kurzu nejsou vypsány

Harmonogram:

  Výuka   09:00 - 10:30
  Pauza   10:30 - 10:45
  Výuka   10:45 - 12:15
  Pauza na oběd   12:15 - 13:00
  Výuka   13:00 - 14:30
  Pauza   14:30 - 14:45
  Výuka   14:45 - 16:15

 

Obsahová náplň kurzu:

 1. Úvod do statistické indukce.

 2. Statistické odhady a určení minimálního rozsahu výběru.

 3. Testování statistických hypotéz parametrických.

 4. Testování statistických hypotéz neparametrických.

 5. Příprava datových souborů – identifikace odlehlých pozorování, ověření normality rozdělení, ověření předpokladu homoskedasticity dat, ověření nezávislosti prvků ve výběru, stanovení potřebného rozsahu výběru.

 6. Práce s daty, která se vyznačují odchylkami od normy (soubory s odlehlými pozorováními, soubory s jiným než normálním rozdělením apod.)

 

Cena kurzu (cena bude odvozena na základě počtu přihlášených účastníků)

 2 - 4 osoby 2 100 Kč bez DPH/os. 2 541 Kč vč. DPH/os.
 5 a více osob 1 400 Kč bez DPH/os. 1 694 Kč vč. DPH/os.

Pro studenty TUL sleva 20 %!!! 

VLASTNÍ NOTEBOOK S SEBOU!!!

 

Místo: Kurzy se konají v budově H, TUL - Voroněžská 13, 460 01 Liberec

 

Na jednotlivé termíny se můžete registrovat níže - viz sekce Termíny - Rezervace. Pokud nejsou termíny vypsány, lze kurz poptat - neváhejte nás kontaktovat na adrese kas@tul.cz.

Po registraci na již konkrétní termín je nutné co nejdříve zaslat potvrzení o zaplacení kurzovného. Podniku bude vystavena proforma faktura.

Deadline pro přihlášení je vždy 10 pracovních dní před konáním kurzu.

 

Pokyny k platbě:

 • Platbu proveďte převodem na účet: 305806603/0300.

 • Variabilní symbol: 3906

 • Specifický symbol Vám bude zaslán po registraci.

 • Ve sdělení pro příjemce: příjmení, jméno účastníka

 • Podniku bude vystavena k úhradě proforma faktura.

 

Z kurzu se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu kas@tul.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu Vám zašleme bez zbytečného odkladu.

Storno podmínky:

 • nejpozději do 10 pracovních dní před konáním kurzu: 0 %

 • 10 pracovních dní a méně před konáním kurzu, či se na kurz nedostavíte100 %

 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici - informaci zašlete na e-mail: kas@tul.cz.

 

Cena: 2100 Kč bez DPH ( 2541 Kč vč. DPH)

Kontaktní informace:

Jméno:
Zuzana Horčičková
Tel.:
48535 2217
E-mail:
kas@tul.cz

Termíny:

K tomuto kurzu není aktuálně vypsán žádný termín. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.