Rozšiřující kurz Makroekonomie I – počítání, tvorba grafů, analýza a pochopení makroeko. souvislostí

Cíl kurzu: Zvýšit úspěšnost studentů při plnění podmínek zápočtu a složení postupové zkoušky

  • Je určen pro BAKALÁŘSKÉ studium.
  • Je zaměřen na analýzu makroekonomických souvislostí, počítání vzorových příkladů a interpretaci výsledků. Dále na grafické znázorňování různých makroekonomických situací.

Čas konání: 8.50 – 14.05, tj. 6 vyučovacích hodin; PÁTEK 3. 5. 2019

Místo konání: Voroněžská 13, Liberec (budova H, TUL). Učebna H35 (3.patro)

Cena kurzu: 968 Kč

Kurz vede:  Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Přihlášky a platba: Registrace na kurz viz níže sekce "Termíny". DEADLINE přihlášení: pondělí 29. 4. 2019. Potvrzení o platbě!!! prosím zašlete co nejdříve na e-mail kas@tul.cz

Pokyny k platbě:

  • Platbu proveďte převodem na účet: 305806603/0300.

  • Variabilní symbol: 3904030

  • Specifický symbol Vám bude zaslán po registraci.

  • Ve sdělení pro příjemce: příjmení, jméno účastníka

Poznámka: pokud bude kurz zrušen (např. z důvodu nenaplnění kurzu) kurzovné Vám samozřejmě bude bezodkladně vráceno na účet uvedený v potvrzení o zaplacení

Z kurzu se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu kas@tul.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu Vám zašleme bez zbytečného odkladu.

Storno podmínky:

  • nejpozději do 10 pracovních dní před konáním kurzu: 0 %

  • 10 pracovních dní a méně před konáním kurzu, či se na kurz nedostavíte100 %

 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici - informaci zašlete na e-mail: kas@tul.cz.

Cena: 800 Kč bez DPH ( 968 Kč vč. DPH)

Kontaktní informace:

Jméno:
Zuzana Horčičková
Tel.:
48535 2217
E-mail:
kas@tul.cz

Termíny:

K tomuto kurzu není aktuálně vypsán žádný termín. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.